Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski #

Kontakt
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Pałac Kazimierzowski, wejście od strony budynku dawnego CIUW)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
czynne: Pon.- Pt. w godz. 8.00-16.00

W sprawach studenckich:
tel. 022/55-20-277
Pn, Śr, Pt, godz. 10.00-14.00;
Wt, Czw, godz. 14.00-17.00

* sekretariat: tel. 022/55-24-222, tel/fax 022/55-20-224
* sprawy studenckie: tel. 022/55-20-277 oraz 022/55-24-221
* program "Uniwersytet dla wszystkich": tel. 022/55-24-223
* Centrum Komputerowe dla Studentów Niewidomych i Niedowidzących
- CNIN: tel. 022/55-20-843, 022/55-20-392
* Biblioteka Książki Mówionej: tel. 022/55-25-383
* transport uniwersytecki: tel. 022/55-24-224,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Kto może korzystać z pomocy
Każda osoba, która ze względu na stan swojego zdrowia ma trudności ze

studiowaniem, może zwrócić się o pomoc do Biura ds. Osób

Niepełnosprawnych:

Zadania Biura:

* zapewnienie przewlwkle chorym lub niepełnosprawnym studentom

pełnego uczestnictwa w zajęciach;
* zapewnianie dostępu do informacji i literatury w formach

alternatywnych - brajl, powiększony druk, język migowy itp.
* dostosowywanie architektury Uniwersytetu do możliwości osób

niepełnosprawnych;

Do korzystania z usług Biura zachęcamy osoby:

1. z niesprawnościami narządu ruchu, wzroku, słuchu, itp.;
2. z chorobami nowotworowymi;
3. z cukrzycą;
4. z wadami serca i wadami układu krążenia;
5. z głębokimi nerwicami i zaburzeniami psychicznymi;
6. chore na AIDS;
7. ze stwardnieniem rozsianym;
8. z innymi chorobami przewlekłymi, które mogą wpływać na proces

kształcenia w trybie standardowym.

Informacje na temat stanu zdrowia są traktowane jako
poufne.

Każdy zwracający się o pomoc powinien udokumentować swoją chorobę lub

niesprawność.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Pn. Śr. Pt. - w godz.  10.00-14.00
Wt. Czw. - w godz. 14.00-17.00
Pałac Kazimierzowski (wejście od strony budynku dawnego CIUW).


<<<<


Rodzaj Udzielanej Pomocy

Rodzaj oferowanej pomocy jest uzależniony od charakteru
i stopnia niesprawności studenta.

Osoby niewidome i słabo widzące.
Obecnie Uniwersytet Warszawski jest najlepiej przygotowaną

uczelnią wyższą w Polsce pod względem oferowanych rozwiązań dla osób

niewidomych. Między innymi zapewniamy dostęp do potrzebnej literatury,

oraz nowych technologii specjalistycznych.
Uniwersytet posiada Centrum Komputerowe dla Studentów Niewidomych

i Niedowidzących umożliwiające zarówno samodzielną pracę z komputerem jak

i fachową pomoc personelu w korzystaniu ze sprzętu komputerowego i

zasobów sieci Internet.
Studenci niewidomi i słabo widzący mogą uczyć się języka

angielskiego podczas lektoratów prowadzonych metodami poza wzrokowymi.
Biblioteka Uniwersytecka stwarza szereg ułatwień w dostępie do

swoich zasobów. Można też liczyć na pomoc przewodników przy zapoznawaniu

się z terenem uczelni.
Istnieje również Biblioteka Książki Mówionej, gdzie potrzebne

studentom książki są nagrywane przez wolontariuszy.
Uniwersytet posiada wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu

komputerowego i elektronicznego dla studentów niepełnosprawnych (np.

notebooki, notatniki brajlowskie).
Osoby niesłyszące i niedosłyszące
W salach wykładowych w budynku Audytorium Maximum jest

zainstalowany system FM. Ponadto Uniwersytet posiada przenośne systemy FM

Solaris.
Osoby niesprawne ruchowo
Studenci poruszający się na wózkach mogą przemieszczać się z

miejsca zamieszkania na zajęcia przystosowanymi autobusami

uniwersyteckimi.
Osoby spoza Warszawy w trakcie roku akademickiego mogą skorzystać

z zakwaterowania w przystosowanych domach studenckich. Uniwersytet nie

zapewnia obsługi związanej z czynnościami codziennymi.
Aktualnie w pełni lub częściowo dostępne dla osób poruszających

się na wózkach są budynki:
Nauczycielskiego Kolegium Języka Niemieckiego, Wydziału Chemii, Wydziału

Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziału Pedagogicznego, Wydziału

Psychologii, Wydziału Zarządzania, Wydziału Fizyki, Wydziału Geologii,

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziału Lingwistyki Stosowanej

i Filologii Wschodniosłowiańskiej - Instytut Rusycystyki, Wydziału Nauk

Ekonomicznych, Wydziału Polonistyki (w tym budynek Instytutu Filologii

Słowiańskiej), Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Międzywydziałowy

Instytut Studiów Społecznych, Szkoły Języków Obcych, nowe gmachy Wydziału

Biologii, Wydziału Prawa i Administracji, Biblioteki Uniwersyteckiej oraz

dwa domy studenckie DS. nr 4 przy ul. Zamenhofa 10a i DS. nr 6 przy ul.

Radomskiej 11, a także stołówka studencka przy Krakowskim Przedmieściu

26/28. Trwają starania o przystosowanie kolejnych gmachów uczelni.
Na wydziałach nieprzystosowanych architektonicznie, osobom na

wózkach w poruszaniu się pomagają asystenci. Służą oni także pomocą w

uzyskaniu materiałów bibliotecznych.
Uniwersytet posiada wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu

komputerowego dla studentów niepełnosprawnych (np. notebooki, różnego

typu alternatywne klawiatury i urządzenia śledzące ruchy myszki).Zobacz podobne:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePełnomocnik ds. Osób NiepełnosprawnychMgr Sylwia Nosarzewskasylwia.nosarzewska@uwm.edu.pl

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet ŚląskiInformacje Ogólne Informacje o NasInformacje Ogólnemgr Anna Wandzel40-007 Katowice,Bankowa 14 pokój 410atelefon służbowy:(032) 258-72-38,258-24-41 wew. 1672fax:(032) 258-72-38e-mail: sn@us.edu.plGodzin

Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana WyszyńskiegoPEŁNOMOCNIK REKTORA UKSW DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHdr Kazimierz Szałata tel. 0502 067 420k.szalata@wp.pl