Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski


Informacje Ogólne Informacje o Nas
Informacje Ogólne

mgr Anna Wandzel
40-007 Katowice,
Bankowa 14 pokój 410a
telefon służbowy:(032) 258-72-38,
258-24-41 wew. 1672
fax:(032) 258-72-38
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00


Uniwersytet Śląski przykłada dużą wagę do wypracowania modelu

równych szans w dostępie do edukacji osobom niepełnosprawnym. Aby

zamierzenie to mogło zostać osiągnięte konieczne jest podejmowanie

działań, które umożliwią osobom niepełnosprawnym równy dostęp do źródeł

wiedzy, nowych programów kształcenia i nowoczesnych rozwiązań

technologicznych ułatwiających kształcenie się. Nasza uczelnia znajduje

się na etapie rozpoznawania potrzeb i problemów studentów

niepełnosprawnych.

Władze Uniwersytetu Śląskiego dostrzegają znaczenie tego

zagadnienia. Dlatego też już w roku 2000 została utworzona, z inicjatywy

Prorektora ds. Studenckich i Finansowych - prof. dr hab. Krystiana

Roledera, funkcja Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych,

którą objął dr hab. Sławomir Bugajski. Dzięki jego staraniom od 1 grudnia

2001 zaczęło działać także biuro, w którym pracuje Anna Wandzel - z

wykształcenia psycholog.

W listopadzie 2002 dr hab. S. Bugajski zrezygnował z pełnienia

swojej funkcji ze względów zdrowotnych. Od tej pory funkcja Pełnomocnika

ds. studentów niepełnosprawnych została zawieszona. Sprawami studentów

niepełnosprawnych oraz koordynacją wszystkich działań mających na celu

otwarcie się naszej uczelni na potrzeby osób niepełnosprawnych zajmuje

się nadal Anna Wandzel - obecnie pracownik Działu Spraw Studenckich. Nie

uległy zmianie godziny funkcjonowania biura oraz jego usytuowanie. Ze

wszystkimi problemami studenci niepełnosprawni mogą zgłaszać się od

poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15 na ulicę Bankową 14 w

Katowicach do pokoju 410 a.

Bardziej szczegółowe cele, którymi zajmuje się biuro skupiają się

wokół:

* ułatwienia dostępu studentom niepełnosprawnym do uzyskania wyższego

wykształcenia na Uniwersytecie Śląskim

* dostosowywania wymogów formalnych i struktur adminstracyjnych do

potrzeb osób niepełnosprawnych.

* usuwania barier w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć

dydaktycznych - praca nad projektem wyposażenia Biblioteki Głównej w

sprzęt umożliwiający korzystanie z nich osobom niewidomym i niedowidzącym

* integracji i promocji środowiska studentów niepełnosprawnych - 1

marca odbyło się ich spotkanie z władzami UŚ. (link do artykułu)

* kształtowaniu przychylnych postaw wobec osób niepełnosprawnych

* propagowaniu programu PFRON o nawie "STUDENT", w ramach którego

studenci ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawnoości mogą

ubiegac się o zwrot kosztów związanych np. z: dojazdem na uczelnię,

zakwaterowaniem, czesnym za studia, zakupem przedmiotów ułatwiajacych

studiowanie - w tym także komputera. (link do ogłoszenia)

* informowaniu kandydatów na studia o możliwościach kształcenia się

przez osoby niepełnosprawne na Uniwersytecie Śląskim.

Nasza równoległa działalność polega także na promowaniu środowiska

studentów niepełnosprawnych. Nawiązaliśmy współpracę ze stowarzyszeniami

(np. Forum.ON, Akcent, Człowiek dla Człowieka), którym bliskie jest

zagadnienie niepełnosprawności oraz oczywiście z Państwowym Funduszem

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który oferuje szereg

programów celowych ułatwiających osobom niepełnosprawnym rehabilitację,

kształcenie bądź aktywizację zawodową.

Jesteśmy także w trakcie ewidencjonowania wszystkich barier

architektonicznych na Uniwersytecie Śląskim. Stanie się to podstawą do

utworzenia długofalowego i kompleksowego programu ich likwidacji we

wszystkich obiektach naszej uczelni. Wsród najbardziej pilnych spraw

znalalzła się konieczność utworzenia bądź też wyraźnego oznakowania

miejsc parkinkowych dla samochodów osób niepełnosprawnych. Będziemy dbać

też o systematyczne usuwanie takich barier jak brak wind, schodów z

odpowiednimi poręczami, podjazdów, tzw. spoczników o odpowiednich

wymiarach, wystających progów, drzwi o niewłaściwej szerokości, śliskiej

posadzki oraz o budowanie węzłów sanitarnych przystosowanych do potrzeb

osób niepełnosprawnych.

Cenną inicjatywą, która pojawiła się po marcowym spotkaniu studentów

niepełnosprawnych jest chęć wydawania przez nich własnej gazetki, która

będzie okazją do poruszania problemów studentów niepełnosprawnych na

naszej uczelni a także szansą do zaprezentowania ich twórczości i

osiągnięć. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby przyłączyć się do tego

przedsięwzięcia zapraszamy do współpracy!

Jak widać zadań i problemów do rozwikłania przed nami wiele. Część z

nich udaje się rozwiązywać na bieżąco, część jednak pomimo wydatnego

wsparcia ze strony Władz uczelni wymaga czasu. Wierzymy jednak, że proces

ten choć długotrwały zakończy się pomyślnie - pierwszy i najważniejszy

krok został już bowiem zrobiony.Zobacz podobne:
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski # Kontaktul. Krakowskie Przedmieście 26/2800-927 Warszawa(Pałac Kazimierzowski, wejście od strony budynku dawnego CIUW)e-mail: bon@mercury.ci.uw.edu.plczynne: Pon.- Pt. w godz. 8.00-16.00 W sprawach studenckich: te

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePełnomocnik ds. Osób NiepełnosprawnychMgr Sylwia Nosarzewskasylwia.nosarzewska@uwm.edu.pl

Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana WyszyńskiegoPEŁNOMOCNIK REKTORA UKSW DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHdr Kazimierz Szałata tel. 0502 067 420k.szalata@wp.pl