Dotacje z Unii Europejskiej

Dotacje z Unii EuropejskiejOd wejścia Polski do Unii Europejskiej minęło prawie 10 lat. W tym czasie nasz kraj bardzo się zmienił: wyremontowano wiele dróg, wybudowano wiele nowych mieszkań, biurowców, sporą część z nich wyremontowano. W naszym kraju zaczęło działać mnóstwo nowych firm, a te istniejące: widocznie się rozrosły.

Czy to wszystko za sprawą członkostwa Polski w UE?

Sceptycy uważają, że nie należy wszystkich zasług przypisywać wspólnocie. Nie można jednak stwierdzić, że Unia nie miała w tym żadnego swojego udziału, ponieważ Polska jest jednym z krajów, które najlepiej wykorzystują fundusze unijne.

Polacy chętnie korzystają z finansowej pomocy z Europy i wcale się tego nie wstydzą. Dotacje przeznaczane są na różnorodne cele, od budowy dróg i autostrad przez unowocześnianie taboru kolejowego aż po wspomaganie działania prywatnych przedsiębiorstw.

Istnieje kilka programów funduszy europejskich, nastawionych na działania w określonych obszarach. Bardzo popularny jest program Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ma on na celu kształtowanie współpracy z naszymi sąsiadami, będącymi członkami UE oraz wspieranie obywateli, szukających pracy za granicą.

Rozwój Polski Wschodniej

Program Rozwoju Polski Wschodniej działa w zakresie promocji tego regionu naszego kraju. Reklamuje się wczasy w Polsce wschodniej, pokazuje, jak można tam ciekawie spędzić czas. Działania w ramach programu nastawione są również na poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez nowe inwestycje w tamtym regionie, na przykład budowę dróg.

Innowacyjna Gospodarka

Kolejnym programem jest Innowacyjna Gospodarka. Strategicznym działaniem w ramach programu jest inwestowanie w rozwój firm nowoczesnych, innowacyjnych i dobrze rokujących, mających na celu rozwijanie polskiej gospodarki. W ramach tego programu przeprowadza się także badania dotyczące nowoczesnych technologii oraz pozyskuje kapitał do rozwoju polskiej gospodarki oraz polskiego społeczeństwa informacyjnego.

Kapitał Ludzki

Bardzo ważnym programem jest Kapitał Ludzki. Głównym jego celem jest poprawienie poziomu aktywności zawodowej Polaków oraz zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Program stawia sobie za cel poprawę zdolności firm i ich pracowników do zmian, jakie obecne mają miejsce w polskiej gospodarce. Niezmiernie istotnym działaniem w ramach tego programu jest także upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie i w każdym wieku poprzez promowanie kursów i szkoleń. Przyczynia się to do kolejnego strategicznego celu programu, a mianowicie do zmniejszania obszarów społecznego wykluczenia.

Infrastruktura i Środowisko

Następnym programem jest Infrastruktura i Środowisko. Ten innowacyjny program dąży do poprawy atrakcyjności Polski w zakresie nowych inwestycji. Stawia się na poprawę stanu służby zdrowia, na ochronę środowiska, ale jednocześnie dąży się do zachowania naszej tożsamości kulturowej i dbania o tradycję. Dofinansowania w ramach tego programu obejmą się edukację wraz ze szkolnictwem wyższym, transport, zdrowie i kulturę. W ramach programu planuje się między innymi utworzenie nowych miejsc pracy, wybudowanie oczyszczalni ścieków, nowych dróg oraz wytworzenie ogromnej ilości biopaliw.

Na uwagę zasługują również Programy Regionalne. Ich zadaniem jest wspieranie poszczególnych regionów w naszym kraju oraz wypromowanie ich na arenie międzynarodowej. Stworzone zostały między innymi: Wielkopolski Program Regionalny, Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy Małopolski Program Regionalny. Kolejny program to Pomoc Techniczna. Jego celem jest kontrolowanie oraz sprawowanie nadzoru nad wspieranie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Środki pozyskane z UE przeznaczone zostają na wspieranie zasobów ludzkich czy promowanie działań.

www.uniaeuropejska.info.plZobacz podobne:
Czym są systemy przyzywowe?

Systemy przyzywoweSystemem przyzywowym nazywamy zaawansowane technologicznie rozwiązanie, pozwalające na usprawnienie komunikacji w wielu mi

Opłacalne kierunki studiów

Opłacalne kierunki studiówWielu maturzystów zastanawia się nad wyborem studiów nie tylko biorąc pod uwagę własne zainteresowania, ale również r

Paint i jego rodzaje

Program graficzny Microsoft Paint jest jednym z najprostszych tego typu na rynku. Daje on do dyspozycji kilka narzędzi i możliwości obróbki zdjęć czy obrazów. Gr